Beställningsblankett

Följande blanketter används vid beställning av våra tjänster.
Blanketten mailas till info@fuss-nord.se alternativt faxas till 08 507 033 22
Tänk på att fylla i blanketten så noga och utförligt som möjligt för att underlätta handläggningen.

Ladda ner beställningsblankett urna Ladda ner beställningsblankett kista Utland Ladda ner beställningsblankett kista Inrikes