Dödsfall utomlands - Fussnord

För professionell assistans vid dödsfall utomlands kan du lita på Fussnord. Vi står till tjänst för att bistå och underlätta i denna svåra tid.

Hemtransport vid dödsfall utomlands

FussNord står till tjänst under dessa svåra tider för att underlätta där det behövs som mest. Vi erbjuder professionella och pålitliga transporter av kista eller urna till önskad destination världen över.

 

Vårt engagemang sträcker sig bortom själva transporten. Vi tar hand om det administrativa arbetet, en uppgift som annars kan vara överväldigande för anhöriga. Vårt mål är att lätta bördan för dig och dina närstående under denna svåra tid. Med omfattande erfarenhet och djup dedikation ser vi till att varje detalj hanteras med respekt och professionalism.

 

FussNord är här för att stödja dig genom hela processen och säkerställa en smidig och värdig hantering av situationen. Du kan lita på oss när det gäller att navigera genom dessa utmanande stunder med lugn och trygghet.


 
 

 

Administrativa tjänster

Vi tar hand om allt det administrativa arbetet som krävs vid ett dödsfall utomlands. Det inkluderar beställning av intyg hos myndigheterna, kontakt med sjukhus, läkare, polis och rättsmedicin, översättning av dokument, legalisering av dokument hos notarius publicus, samt kontakt med ambassader och konsulat. Vi ser till att alla nödvändiga dokument och tillstånd är i ordning för en smidig och laglig transport.

Transport vid dödsfall i utlandet

Vi erbjuder skräddarsydda väg- och flygtransportlösningar, anpassade efter dina individuella önskemål och den önskade destinationen världen över.

Vår främsta prioritet är att säkerställa att varje transport genomförs på ett värdigt och respektfullt sätt. Genom att hantera alla logistiska detaljer garanterar vi att kistan eller urnan når sin destination säkert och i rätt tid.

Genom etablerade samarbeten och avtal med pålitliga flygbolag kan vi försäkra en smidig och pålitlig transport. Vårt engagerade team tar hand om allt från flygbokning till hantering av nödvändig dokumentation. På detta sätt kan du med fullt förtroende lita på oss att hantera varje steg i processen med omsorg och professionalism.

Vid ett dödsfall utomlands

Vid dödsfall utomlands rekommenderar vi att ni omedelbart kontaktar FussNord. Med samarbetspartners och ett globalt nätverk täcker vi hela världen. Genom att välja FussNord som er enda kontakt i hela processen undviker ni onödiga besvär med flera olika kontakter och kan istället förlita er på vår professionella service.

Steg 1.

Vi initierar kontakt med våra agenter i det berörda området utomlands, vilka därefter tar kontakt med sjukhuset/bårhuset eller rättsmedicin för att utreda status. Vi säkerställer att den avlidne är klar för transport och att inga ytterligare undersökningar behöver vidtas. Genom vår noggranna process skapar vi trygghet och effektivitet vid varje steg av hanteringen."

Steg 2.

Våra agenter i utlandet tar aktivt kontakt med berörda myndigheter och samlar in all nödvändig dokumentation. Detta inkluderar även att ta kontakt med svenska ambassaden för utfärdande av nödvändiga intyg samt att hantera registreringen av dödsfallet hos svenska myndigheter (Skatteverket). Genom vår dedikerade service säkerställer vi en smidig och korrekt administrativ process i samband med dödsfall utomlands.

Steg 3.

Vi säkerställer att våra samarbetspartners utomlands följer samtliga föreskrifter för internationell transport och organiserar en zink- och träkista samt transport till flygplatsen, med möjlighet till antingen flyg- eller biltransport, beroende på önskemål. Vid hemkomsten tar vi emot kistan för uppackning och ansvarar sedan för transporten av den avlidne till den önskade destinationen.

Frågor om begravning utomlands 

Ordna transport för begravning/gravsättning utomlands
Få hjälp med transport till Sverige för begravning/gravsättning

Kontakt

 HAMMARBYBACKEN 27 Stockholm, Stockholm

  08 128 55 888

info@fuss-nord.se

Måndag - Fredag 09:00 - 18:00

Lördag 09:00 - 13:00

Söndag 10:00 - 13:00